Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3084
Title: Pelan Strategik UMK 2021-2025
Authors: Mohd Rafi Yaacob 
Arham Abdullah 
Zaliman Sauli 
Mazula Sabudin 
Junaidah Badar 
Nik Maheran Nik Muhammad 
Zailani Abdullah 
Keywords: Pelan Strategik;Inisiatif Strategik
Issue Date: 2021
Publisher: Universiti Malaysia Kelantan
Abstract: 
Universiti Malaysia Kelantan (UMK) beriltizam untuk menjadi antara kelompok elit universiti keusahawanan bertaraf antarabangsa melalui pelaksanaan Pelan Strategik UMK 2021-2025. Asas utama yang mendasarinya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia– Pendidikan Tinggi (PPPM-PT) 2015-2025 dan Pelan Tindakan Keusahawanan 2021-2025. Pelan strategik baharu ini masih mengekalkan visi asal iaitu untuk menjadi peneraju kepada pembangunan insan yang holistik, seimbang dan berminda keusahawanan demi mencapai kesejahteraan global. Ini sangat sinergi dan bertepatan dengan moto UMK iaitu “Keusahawanan Teras Kami”. Pelan Strategik UMK 2021-2025 mengandungi enam teras utama yang menyokong secara langsung dan tidak langsung kepada fungsi UMK sebagai universiti keusahawanan. Enam teras tersebut adalah terdiri daripada Keunggulan Pelajar, Kelestarian Kewangan, Keunggulan Bakat Akademik, Kecemerlangan Penyelidikan & Inovasi, Kerelevanan Program Akademik dan pengantarabangsaan serta Kebitaraan Keusahawanan. Bagi memastikan enam teras ini dapat direalisasikan dalam tempoh berkenaan, ia akan disokong oleh 16 Objektif Strategi (OS), 53 Inisiatif Strategik (IS), di samping 22 Petunjuk Prestasi Utama (KPI) serta 76 Kaedah Pengukuran (KP) yang dinamik dan mengikut kesesuaian semasa. Pemantauan Pelan Strategik ini berdasarkan kepada pencapaian KPI yang telah disejajarkan dengan KPI Minister Performance Indicator, Outcome Based Budget dan Keusahawanan pada peringkat kementerian. Seseorang peneraju akan dipertanggungjawab sepenuhnya bagi melancarkan keberkesanan pelaksanaan terhadap setiap inisiatif strategik. Tambahan pula UMK mempunyai tiga nilai teras utama yang menjadi pegangan dan budaya warga universiti dalam rangka mengemudi UMK ke arah kegemilangan. Nilai-nilai tersebut adalah kreatif dan inovatif, kesediaan untuk membuat dan menerima perubahan, serta bersikap profesional dalam segala tindakan. Pelan Strategik UMK 2021-2025 merupakan sebuah rujukan utama bagi memberikan visual keseluruhan kepada warga universiti dalam mengorak langkah bersama ke arah merealisasikan hasrat untuk menjadi universiti keusahawanan terbaik sehingga ke persada antarabangsa.
Description: 
Others
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3084
ISBN: 978-967-2912-38-5
Appears in Collections:Books (Others) - FKP

Files in This Item:
File Description SizeFormat
BukuPSU_v16_BM-opt.pdfPelan Strategik UMK 2021-202511.78 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.